Riskfri taksäkerhet i Stockholm

Taksäkerhet i Stockholm och övriga delar av landet följer samma regler. Vad innebär taksäkerhet? Begreppet är enkelt att förklara. Vi installerar fasta taksäkerhetsanordningar samt säkra fallskydd så att allt nödvändigt arbete och tillträde är möjligt på taket. Taksäkerhet i Stockholm måste utföras av samtliga arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och är därmed även gällande för alla som planerar en ny- eller ombyggnad. Vi är ansvariga för att regler följs under installationen av taksäkerheten i Stockholm. Våra takläggare i Stockholm ska utföra montaget korrekt i enlighet med gällande föreskrifter.

Du som fastighetsägare har två ansvarsområden. Det första är att du ser till att det finns taksäkerhet, det andra att du sköter om befintlig taksäkerhetsutrustning. Hur ser din fastighet ut? Vilka produkter för taksäkerhet passar i Stockholm? Låt oss komma på husbesök och starta processen. Vi kombinerar olika produkter som tillgodoser kraven på säkerhet för att hitta en skräddarsydd lösning för varje objekt. Bland våra lösningar hittas väggstegar och takstegar, snörasskydd, vinds- och takluckor, räcken och skyddsräcken samt fästen för personligt skydd. Vi anpassar våra säkerhetslösningar efter alla typer av tak.

Vem ansvarar för taksäkerhet i Stockholm?

Som hus-, och fastighetsägare har du huvudansvaret för att det är säkert att ta sig upp på fastighetens tak. Vi kan rekommendera en skyddsanordning som passar just ditt hus, din villa eller en större byggnad. Även om huvudansvaret är ditt kan du lugnt överlåta det till oss genom att anlita vårt företag med erfarenhet och bred kompetens inom taksäkerhet i Stockholm.

Vi följer branschstandarden för taksäkerhet och säkrar alla tillträdesvägar till taket samtidigt som vi ser till att arbete och vistelse på taket i Stockholm är möjligt och riskfritt. Svensk branschstandard ger oss tydliga riktlinjer om vilka taksäkerhetsanordningar som ska monteras. Vi använder oss av allt från glidskydd på stegar till gångbryggor och infästningar för personligt skydd.

Är ditt tak vintersäkrat?

Vintrarna i Sverige kan vara hårda. Därför bör du som fastighets-, och husägare förhindra att snö och is ramlar ner från taket. Vårt företag kan hjälpa till med detta genom att montera snörrasskydd. Tak ska vara säkra för den som går förbi huset men även för dig som bor där. Vi följer boverkets byggregler angående taksäkerhet i Stockholm och snöskydd. När vi monterar ett snörasskydd tillför vi inte bara ett vinterskydd utan ser även till att olika befintliga konstruktioner på taket också är säkra. Vi garanterar god taksäkerhet genom att montera skyddsanordningar mot snö och fallande is. Anordningen kompletteras med taktillbehör för säker förflyttning av exempelvis takstege eller livlinefästen.

Våra lösningar passar både höga flervåningshus och villor. Ring gärna och berätta vad du behöver hjälp med. Vi är din lösning för ett hållbart och säkert tak!

Senast uppdaterad 20 december 2021