Tjänster

Takmålning

Att ta hand om sitt tak är en bra investering. Ett väl underhållet tak håller länge och erbjuder därmed ett långvarigt skydd för din fastighet. Vi arbetar med allt från moderna tak till tak som är över 100 år gamla eller äldre. Vi utför målningsarbeten med modern teknik och använder oss av färger som är beprövade och kommer ifrån etablerade aktörer. Har du egna önskemål om fabrikat eller verktyg tar vi självklart hänsyn till detta innan vi startar arbetet. Inget tak är för svårt för våra takläggare i Stockholm och vi har stor erfarenhet av att måla allt ifrån kulturobjekt till hela bostadsområden.

Begär offert!

Takskydd

För att kunna ta sig runt på taket på ett säkert sätt behöver ett tak ha ett fullgott takskydd. Vi kan montera alla typer av takskydd på ert tak och vi kommer gärna ut och besiktigar och ger förslag på lämpliga lösningar till ert tak. Har ni serviceavtal med oss så kommer vi ut minst en gång per år och kontrollerar att ert takskydd är i fullgott skick samt om eventuella kompletteringar behöver göras.

Begär offert!

Snöskottning

Vintertid kan stora mängder snö och is samlas på ett tak som kan utgöra fara för personer och egendom. Enligt kap 3 §3 i Ordningslagen är fastighetsägaren skyldig att se till att snö och is skottas ned från taket. Vi utför takskottning på alla typer av fastigheter. Kontakta oss redan idag för ett takskottningsavtal! Vi utför arbetet effektivt och enligt branschens krav.

Begär offert!

Service och reparationer

För att förlänga ett taks livslängd är det viktigt att man tar hand om det. Löv, fågelträck och annat bråte kan orsaka fukt- och rostskador på ert tak. Vi kan hjälpa er med att hålla ert tak rent. Vi utför även tätningar och lagar rostskador enligt era behov. Kontakta oss gärna för ett serviceavtal där vi håller koll på ert taks behov. Vi tar fram skräddarsydda avtal som är anpassade efter dig och dina behov.

Begär offert!